Αυτόνομη Θέρμανση | Φυσικό Αέριο | Ενεργειακή Διαχείριση

Θέρμανση με φυσικό αέριο | Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου

egkatastasi fysikou aeriouΤο φυσικό αέριο είναι σήμερα η πιο καθαρή συμβατική πηγή ενέργειας με υψηλή θερμογόνο δύναμη . Οι συσκευές καύσης του φυσικού αερίου είναι αρκετά εξελιγμένες ώστε να μας παρέχουν ασφάλεια και απρόσκοπτη λειτουργία.

Συνηθέστερες εφαρμογές του φυσικού αερίου για την θέρμανση είναι είτε με καυστήρα αερίου σε κεντρικές θερμάνσεις πολυκατοικιών είτε με ατομικούς λέβητες για την θέρμανση διαμερισμάτων η μονοκατοικιών.

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της χρήσης του φυσικού αερίου στις εγκαταστάσεις με ατομικό λέβητα είναι η οικονομική παραγωγή ζεστού νερού χρήσης .

Αυτόνομη Θέρμανση με φυσικό αέριο σε διαμέρισμα .

H ατομική θέρμανση διαμερίσματος με φυσικό αέριο προϋποθέτει την μετατροπή της εσωτερικής εγκατάστασης των σωμάτων καλοριφέρ. Ανάλογα με την χρονολογία κατασκευής της πολυκατοικίας αλλά και τη διαμόρφωση των σωληνώσεων καλοριφέρ είναι απαραίτητες και ανάλογες μετατροπές μέσα στο διαμέρισμα προκειμένου να αποσυνδεθούν τα σώματά καλοριφέρ από την υπάρχουσα κεντρική θέρμανση και να δημιουργηθεί νέο δίκτυο θέρμανσης για τροφοδοσία από τον ατομικό λέβητα του διαμερίσματος.

 Κόστος Εγκατάστασης Φυσικού Αερίου

kostosΤο κόστος εγκατάστασης φυσικού αερίου  εξαρτάται από τη διαμόρφωση του εσωτερικού δικτύου, την απόσταση απο τον μετρητή, την επιλογή λέβητα κ.ο.κ.

Για την εκτίμηση κόστους η οποία θα περιλαμβάνει το σύνολο των εργασιών και την μελέτη φυσικού αερίου επικοινωνήστε μαζί μας.

Αντλίες Θερμότητας

αντλία θερμότηταςΠερισσότερο το 50% της ετήσιας ενεργειακής δαπάνης σε μία οικογένεια καταναλίσκεται για τη θέρμανση και ψύξη των κτιρίων, ενώ ένα επιπρόσθετο σημαντικό έξοδο είναι και η παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.
Από τη δαπάνη αυτή μόνο ένα μέρος καλύπτεται απ’ τον ήλιο με τους ηλιακούς θερμοσίφωνες .

Μια εναλλακτική και ιδιαίτερα αποδοτική λύση για τη θέρμανση αλλά και το κλιματισμό είναι οι αντλίες θερμότητας οι οποίες πέραν της κάλυψης των απαιτήσεων σε θέρμανση και ψύξη, προσφέρουν σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας.

επικοινωνία

Αυτόνομη Θέρμανση Νομοθεσία

Σύμφωνα με το νόμο 4447/2016 αρθ. 39 η εγκατάσταση αυτόνομης ατομικής θέρμανσης με φυσικό αέριο σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, επιτρέπεται χωρίς την προηγούμενη έγκριση της γενικής συνέλευσης και συγκεκριμένα:

« Για την τοποθέτηση μετρητικών ή ρυθμιστικών διατάξεων ενέργειας ή ανεξάρτητων μονάδων θέρμανσης σε μεμονωμένες ιδιοκτησίες καταναλωτών σε υφιστάμενα πριν από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος νόμου κτίρια, καθώς και σε όσα κτίρια ανεγερθούν μετά την έναρξη εφαρμογής αυτού, δεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση ή απόφαση οργάνου ή ενημέρωση ή άδεια άλλης αρχής ή φορέα, πέραν των πιστοποιημένων φορέων παροχής ή εγκατάστασης όπου αυτό απαιτείται.»

 

Θέρμανση με πετρέλαιο.

etherm oil heatingΗ θέρμανση με πετρέλαιο σήμερα (και λόγω νομικού πλαισίου) περιορίζεται στις κεντρικές θερμάνσεις πολυκατοικιών και στις μονοκατοικίες. Παρόλο που έχει αρκετά μειονεκτήματα σε σχέση με το φυσικό αέριο παραμένει αποδοτικό καύσιμο που με τον κατάλληλο εξοπλισμό και την κατάλληλη ρύθμιση έχει αρκετά υψηλές αποδόσεις. Σε περιοχές που δεν υπάρχει δίκτυο φυσικού αερίου είναι σαφώς η πρώτη επιλογή για αξιόπιστη θέρμανση .

Επισκευή Σωληνώσεων Θέρμανσης

Στις παλαιότερες εγκαταστάσεις θέρμανσης και ειδικά σε εκείνες που αποτελούνται από χαλύβδινες σωληνώσεις, οι διαρροές λόγω διάβρωσης πρέπει να αντιμετωπίζονται με τρόπο ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος μελλοντικών διαρροών ειδικά όταν αντικαθίστανται μόνο τμήματα της εγκατάστασης .
Στις περιπτώσεις υπόγειων τμημάτων θα πρέπει να προβλέπεται αντιδιαβρωτική και καθοδική προστασία .

 

Καμινάδα INOX Φυσικού Αερίου

Με την αλλαγή από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο πολλές καμινάδες παρουσιάζουν προβλήματα απο υπερβολικές υγροποιήσεις .

Αυτό συχνά δημιουργεί εμφανείς διαβρώσεις και σε ορισμένες περιπτώσεις δημιουργεί και προβλήματα στατικότητας των παλαιών καμινάδων. Το προτεινόμενο υλικό κατασκευής των καμινάδων κεντρικών θερμάνσεων είναι ο ανοξείδωτος χάλυβας (inox) και αυτό γιατί είναι αδιάβρωτος από τα προϊόντα καύσης του φυσικού αερίου ή του πετρελαίου.