Εγκατάσταση Αερίου

Εγκατάσταση Φυσικού Αερίου

Εγκατάσταση Φυσικού ΑερίουΟι εφαρμογές του φυσικού αερίου στον τομέα της θέρμανσης είναι αρκετά αρκετά γνωστές όπως επίσης και τα οφέλη της χρήσης του φυσικού αερίου σε σχέση με άλλα καύσιμα .

Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση σας από την αρχή μέχρι και την παράδοση της είτε πρόκειται για θέρμανση διαμερίσματος είτε για κεντρική θέρμανση πολυκατοικιών είτε για βιομηχανική χρήση .

Στόχος μας είναι η ολοκληρωμένη πρόταση που λαμβάνει υπόψη της την καλύτερη σχέση μεταξύ δαπάνης και απόδοσης . Το φάσμα των εργασιών μας καλύπτει ατομικές θερμάνσεις σε διαμερίσματα πολυκατοικιών, με την εγκατάσταση ατομικού λέβητα φυσικού αερίου και την παραγωγή ζεστού νερού , την αντικατάσταση του καυστήρα του λεβητοστασίου από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο σε πολυκατοικίες , την συντήρησή του εξοπλισμού , καθώς επίσης και μια σειρά καθώς επίσης και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας και καύσιμα μου καυσίμου .

 

Ατομική θέρμανση με φυσικό αέριο

Η πιο διαδεδομένη εφαρμογή του φυσικού αερίου είναι η εγκατάσταση ατομικού λέβητα για την θέρμανση του διαμερίσματος και την ταυτόχρονη παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Οι ατομικοί λέβητές φυσικού αερίου διακρίνονται σε δύο κατηγορίες . Τους συμβατικούς λέβητες και τους λέβητες συμπύκνωσης. Και οι δύο κατηγορίες έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά και εκτελούν τις ίδιες λειτουργίες…..

more

Κεντρική Θέρμανση πολυκατοικίας

Η μετατροπή του λεβητοστάσιο σε μια πολυκατοικία έτσι ώστε να λειτουργεί με φυσικό αέριο είναι η ενδεδειγμένη λύση προκειμένου να μειωθούν οι δαπάνες θέρμανσης και συνήθως αφορά μόνο την αντικατάσταση του καυστήρα πετρελαίου με νέο καυστήρα φυσικού αερίου . Αυτό βέβαια εξαρτάται και από την παλαιότητα του λεβητοστάσιο του λεβητοστασίου και την ικανότητα του λέβητα να λειτουργήσει επαρκώς με φυσικό αέριο . ….

more