Αυτόνομη Θέρμανση με Φυσικό Αέριο

Η  πιο διαδεδομένη εφαρμογή του φυσικού αερίου είναι η εγκατάσταση ατομικού λέβητα για την θέρμανση του διαμερίσματος και την ταυτόχρονη παραγωγή ζεστού νερού χρήσης .

Οι σωληνώσεις ξεκινούν από τον λέβητα φυσικού αερίου και καταλήγουν στα σώματά καλοριφέρ . Η εγκατάσταση είναι ορατή και γίνεται συνήθως με χαλκοσωλήνα .

Στον λέβητα επίσης καταλήγει και η παροχή φυσικού αερίου που ξεκινά από τον μετρητή φυσικού αερίου στο πεζοδρόμιο. Ο έλεγχος της θερμοκρασίας στο διαμέρισμα γίνεται με θερμοστάτη ο όποιος τοποθετείται σε κατάλληλο σημείο ενδεικτικό της θερμοκρασίας χώρου. Επειδή οι διαστάσεις του λέβητα είναι περιορισμένες τοποθετείται συνήθως στο μπαλκόνι εφόσον καλύπτονται οι προϋποθέσεις του κανονισμού. Σε σπάνιες περιπτώσεις τοποθετείται εντός του διαμερίσματος σε σημείο όπου να υπάρχει πρόσβαση για την καμινάδα καπναερίων.
atomikos levitas aerioyΟι ατομικοί λέβητές φυσικού αερίου διακρίνονται σε δύο κατηγορίες . Τους συμβατικούς λέβητες και τους λέβητες συμπύκνωσης .
Και οι δύο κατηγορίες έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά και εκτελούν τις ίδιες λειτουργίες με τη μόνη διαφορά ότι οι λέβητες συμπύκνωσης εκμεταλλεύονται μέρος των καυσαερίων και αποδίδουν τη θερμότητα τους στην εγκατάσταση με αποτέλεσμα να έχουν υψηλότερο βαθμό απόδοσης από τους συμβατικούς λέβητες .,

Με τα σημερινά δεδομένα κοστολόγησής του πετρελαίου η εξοικονόμηση ενός λέβητα συμπύκνωσης σε σχέση με μία εγκατάσταση πετρελαίου είναι της τάξης του 20-25% .

Αυτό σημαίνει ότι μια δαπάνη για τη μετατροπή εγκατάσταση πετρελαίου σε φυσικό αέριο με λέβητες συμπύκνωσης έχει σύντομο χρόνο απόσβεσης.

Επίσης για την εξοικονόμηση καυσίμων πρέπει να διαθέτουν υψηλόβαθμό εσωτερικής απόδοσης υψηλό εσωτερικό βαθμό απόδοσης .
Επικοινωνήστε μαζί μας για την αυτοψία του χώρου σας για την εγκατάσταση φυσικού αερίου στο διαμέρισμά σας .