Επισκευή Σωληνώσεων Θέρμανσης

Στις παλαιότερες εγκαταστάσεις θέρμανσης και ειδικά σε εκείνες που αποτελούνται από χαλύβδινες σωληνώσεις, οι διαρροές λόγω διάβρωσης πρέπει να αντιμετωπίζονται με τρόπο ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος μελλοντικών διαρροών ειδικά όταν αντικαθίστανται μόνο τμήματα της εγκατάστασης .
Στις περιπτώσεις υπόγειων τμημάτων θα πρέπει να προβλέπεται αντιδιαβρωτική και καθοδική προστασία .
Ενα συχνό φαινόμενο που προκαλεί διαρροές είναι το φαινόμενο της ηλεκτρόλυσης το οποίο επιτείνεται όταν στην εγκατάσταση υπάρχουν τμήματα χαλυβδοσωλήνων και χαλκοσωλήνων ταυτόχρονα .
Ανάλογα με το είδος εγκατάστασης κατά την επισκευή , λαμβάνουμε μέτρα για τη μείωση του φαινόμενου της ηλεκτρόλυσης για την αποφυγή μελλοντικών διαρροών .

Συντήρηση Λέβητα Καυστήρα Φυσικού Αερίου

Η συντήρηση του καυστήρα και του λέβητα φυσικού αερίου, είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοτική και οικονομική λειτουργία της εγκατάστασης θέρμανσης.

Ειδικά για τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου η συντήρηση θα πρέπει να περιλαμβάνει και τον έλεγχο των ασφαλιστικών διατάξεων του αερίου καθώς επίσης και τον έλεγχο των προδιαγραφών αερισμού του λεβητοστασίου.

Κατά τις εργασίες συντήρησης θα πρέπει να ελέγχονται οι παράμετροι καύσης, η κεφαλή του καυστήρα και ο καθαρισμός της από υπολείμματα καύσης, η στατική και δυναμική πίεση του φυσικού αερίου κατά τη λειτουργία, η κατανάλωση ανά ώρα λειτουργίας καθώς επίσης και η ανταπόκριση των οργάνων ελέγχου στις αλλαγές θερμοκρασίας.

Η ρύθμιση των παραμέτρων καύσης πρέπει να καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις του κανονισμού σταθερών εστιών καύσης έτσι ώστε εκτός απο την ασφαλή λειτουργία να έχουμε και οικονομία στο καύσιμο. Ενδεικτικά ένας αρύθμιστος καυστήρας μπορεί να συνεπάγεται αυξημένη κατανάλωση σε ετήσια βάση μεγαλύτερη απο 10%.
Με το τέλος των εργασιών παραδίδεται στον διαχειριστή το φύλλο ελέγχου καύσης το οποίο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο σε ενδεχόμενο έλεγχο.

Αυτόνομη Θέρμανση με Φυσικό Αέριο

Αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο & λέβητα συμπύκνωσης.

Συνδεθείτε τώρα και αποκτήστε τα προνόμια της αυτόνομης θέρμανσης στο διαμέρισμα σας με εξελιγμένο λέβητα φυσικού αερίου τεχνολογίας συμπύκνωσης για εξοικονόμηση καυσίμου .

Ενημερωθείτε τώρα για τα προγράμματα επιδότησης και τις εκπτώσεις στα τέλη σύνδεσης .

Ασύρματη Ενεργειακή Διαχείριση Συσκευών

Η διαχείριση συσκευών μέσω ασύρματων δικτύων είναι ένας ταχεία αναπτυσσόμενος κλάδος της τεχνολογίας με πολλές εφαρμογές στην καθημερινή χρήση των οικιακών αλλά βιομηχανικών συσκευών .
Η ανάγκη για ορθολογική διαχείριση της ενέργειας γίνεται όλο και επιτακτικότερη ενώ ταυτόχρονα όλο και περισσότερες συσκευές ενσωματώνουν χαρακτηριστικά απομακρυσμένου ελέγχου των λειτουργιών τους από τον χρήστη.

Ο έλεγχος των συσκευών αφορά στο πότε και στο πως θα λειτουργήσουν, κάτι που είναι σημαντικό όσον αφορά στην εξοικονόμηση ενέργειας εάν πρόκειται για ενεργοβόρες συσκευές όπως είναι το ηλεκτρικό θερμοσίφωνο , η θέρμανση ή ακόμη και ο φωτισμός.
Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίζει τις παραμέτρους λειτουργίας (ώρες λειτουργίας, θερμοκρασίες κτλ) μέσω του κινητού ή του υπολογιστή. Επίσης μπορεί να ομαδοποιεί τις συσκευές σύμφωνα με τις ανάγκες του και να διαμορφώνει σενάρια λειτουργίας για διαφορετικές περιστάσεις.

control wifi