ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Η αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων αλλά και της θέρμανσης της πολυκατοικίας είναι βασική προϋπόθεση για την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και κατά συνέπεια των λογαριασμών καυσίμου.

Οι περισσότερες πολυκατοικίες στην Αττική (πάνω από το 60%) είναι κατασκευασμένες με παλαιότερους ΓΟΚ και κανονισμούς θερμομόνωσης, και θεωρούνται ενεργοβόρες με σχετικά χαμηλή ενεργειακή κατάταξη.  

Με τις κατάλληλες παρεμβάσεις στις εγκαταστάσεις θέρμανσης, τον εξοπλισμό και τους αυτοματισμούς, μπορούμε να μειώσουμε τις καταναλώσεις διατηρώντας ταυτόχρονα θερμική άνεση στα διαμερίσματα.