Επιλεγμένα

Επιλεγμένες Κατηγορίες
heat pump

Αυτόνομη Θέρμανση με Αντλίες Θερμότητας

Περισσότερο από το 50% της ετήσιας ενεργειακής δαπάνης σε μία οικογένεια καταναλίσκεται για τη θέρμανση και ψύξη των κτιρίων, ενώ ένα επιπρόσθετο σημαντικό έξοδο είναι και η παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.   Από τη δαπάνη αυτή μόνο ένα μέρος καλύπτεται απ’ τον ήλιο με τους ηλιακούς θερμοσίφωνες .   Μια...

Συντήρηση Λέβητα Φυσικού Αερίου

Συντήρηση Λέβητα Καυστήρα Φυσικού Αερίου

Η συντήρηση του καυστήρα και του λέβητα φυσικού αερίου, είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοτική και οικονομική λειτουργία της εγκατάστασης θέρμανσης. Ειδικά για τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου η συντήρηση θα πρέπει να περιλαμβάνει και τον έλεγχο των ασφαλιστικών διατάξεων του αερίου καθώς επίσης και τον έλεγχο των προδιαγραφών αερισμού...