Αλλαγή καμινάδας Φυσικού Αερίου

καμινάδα φυσικού αερίου

Η αντικατάσταση της καμινάδας σε κεντρική θέρμανση πολυκατοικίας επιβάλλεται στην περίπτωση αλλαγής του καυσίμου από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο και στην περίπτωση εμφάνισης υπερβολικών υγροποιήσεων.

Το σύστημα απαγωγής των καυσαερίων  είναι ζωτικής σημασίας για τη σωστή  και ασφαλή λειτουργία ενός συστήματος θέρμανσης με θάλαμο καύσης.  Στην περίπτωση  που έχουμε πετρέλαιο ή φυσικό αέριο η απαγωγή των καυσαερίων θα πρέπει να καταλήγει στο περιβάλλον με την προβλεπόμενη από τους κανονισμούς σύσταση έτσι ώστε να έχουμε τη λιγότερη δυνατή επιβάρυνση σε ρύπους.

Στην περίπτωση που χρησιμοποιούμε φυσικό αέριο ως καύσιμο (και λόγω της σύστασής του) έχουμε περισσότερα υγρά σαν προϊόντα καύσης με αποτέλεσμα σε καμινάδες που δεν είχαν κατασκευαστεί για αυτό το σκοπό, να παρατηρούνται υγροποιήσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις διαβρώνουν και διαπερνούν την υπάρχουσα καμινάδα , είτε στον εξωτερικό τοίχο είτε ακόμη και μέσα στα διαμερίσματα μέσω της τοιχοποιίας.

Το προτεινόμενο υλικό κατασκευής των καμινάδων κεντρικών θερμάνσεων είναι ο ανοξείδωτος χάλυβας (inox) και αυτό γιατί είναι αδιάβρωτος από τα προϊόντα καύσης του φυσικού αερίου ή του πετρελαίου.

Μια σωστά μελετημένη καμινάδα κατασκευασμένη από τα κατάλληλα υλικά βοηθάει εκτός των άλλων και στην εξοικονόμηση ενέργειας , αφού ανεβάζει τον βαθμό απόδοσης της κεντρικής θέρμανσης. Αυτό οφείλεται στο ότι εμποδίζει τις υγροποιήσεις να μεταφέρουν λανθάνουσα θερμοκρασία στο ύπαιθρο.

Ο πλέον αποδεκτός τρόπος τεχνικά , για την αντικατάσταση της καμινάδας σας περιλαμβάνει 2 απλά βήματα…

1. Την μελέτη και διαστασιολόγηση της διαμέτρου και του ύψους της καμινάδας
2. Την επιλογή μεταλλικής καμινάδας διπλού τοιχώματος από INOX (κατά προτίμηση AISI 304L) με ενδιάμεση πυράντοχη θερμομόνωση

Με τα παραπάνω  διασφαλίζουμε μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης του λέβητα , απόλυτη στεγανότητα και μηδενικές διαβρώσεις .

Γιατί Καμινάδα INOX ;

Οι καμινάδες INOX διπλού τοιχώματος με θερμομόνωση δεν κάνουν απλή στεγανοποίηση και διατηρούν την προβλεπόμενη θερμοκρασία των καυσαερίων μέχρι το στόμιο εξόδου .

Με αυτό τον τρόπο έχουμε εξοικονόμηση καυσίμου αφού δεν παρουσιάζονται απώλειες θερμότητας στα τοιχώματα της καμινάδας. Αντίθετα αυτό το ποσό θερμότητας διοχετεύεται μέσω των τοιχωμάτων του λέβητα στο δίκτυο θέρμανσης.
Στην περίπτωση αντικατάστασης της καμινάδας σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου , η μελέτη της καμινάδας γίνεται εξαρχής χωρίς να περιοριζόμαστε από την υπάρχουσα καμινάδα (όπως συμβαίνει με τις διάφορες εσωτερικές επενδύσεις που κυκλοφορούν) . Δηλαδή η νέα καμινάδα είναι σχεδιασμένη και υπολογισμένη για το σύστημα θέρμανσης που έχουμε.
Το υλικό που χρησιμοποιείται είναι INOX 304 και μας παρέχει απεριόριστη εγγύηση αφού είναι υλικό πιστοποιημένο δοκιμασμένο επί δεκαετίες και το καταλληλότερο για διαβρωτικά περιβάλλοντα.

Οι καμινάδες INOX είναι κυκλικής διατομής και εντελώς λείες εσωτερικά , με αποτέλεσμα να έχουμε εύκολη απαγωγή των καυσαερίων χωρίς τριβές . Επίσης η λεία διατομή δεν επιτρέπει την επικάθηση υπολειμμάτων στα τοιχώματα που μακροπρόθεσμα μειώνουν την απόδοση του λέβητα και δημιουργούν υγροποιήσεις ή και αναφλέξεις.

  • Δεν δημιουργούν – εφόσον υπολογιστούν σωστά – υγροποιήσεις και συμπυκνώματα που είναι όξινα και διαβρωτικά.
  • Δεν έχουν ανάγκη αποχέτευσης
  • Δεν έχουν ανάγκη συντήρησης ή περιοδικού καθαρισμού .