Πιστοποιητικό Στεγανότητας Φυσικού Αερίου

Πιστοποιητικό στεγανότητας φυσικού αερίου

Σύμφωνα με τη νομοθεσία (ΦΕΚ 963/2003) οι εσωτερικές εγκαταστάσεις χρήσης φυσικού αερίου οφείλουν να επανελέγχονται ως προς τη στεγανότητα κάθε τέσσερα χρόνια, με παράλληλη έκδοση ”πιστοποιητικού επανελέγχου”.

Το πιστοποιητικό  επανελέγχου εκδίδεται αφού γίνουν οι απαραίτητες εργασίες και έλεγχοι στην γραμμή του φυσικού αερίου από τον μετρητή έως και το τα τελικά σημεία καύσης με διάφορες πιέσεις δοκιμής, εξασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχει κανενός είδους διαρροή στο σύστημα.